Privacy Beleid Praktijk.

Zoals de wet voorschrijft, wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.

Vanuit mijn beroepsbeoefening heb ik geheimhoudingsplicht.

Alle gegevens die ik nodig heb om tot goede verslaglegging/ dossiervorming te komen, worden alleen in overeenstemming met u gemaakt.

Uw naam, adres, woonplaatsmailadres, telefoonnummer en gegevens, zoals je geboortedatum, ziektekostenverzekeraar en polisnummer zullen in uw dossier worden bewaard. Deze gegevens heb ik nodig om te kunnen factureren en verslaglegging te doen n.a.v de behandelingen die u ondergaat op mijn praktijk. Alles in overleg en toestemming met u.

Kunnen we niet tot overeenstemming komen n.a.v dit beleid, dan is er geen behandeling mogelijk.

Uw dossier wordt alleen door mij en op verzoek door u ingezien.

Wettelijk heb ik de verplichting om dossiers 20 jaar te bewaren en daarna te vernietigen.De facturen worden 7 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Dossiers worden bewaard "achter slot en grendel".

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/ 

privacy statement

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie:

GAT geschil